Get Adobe Flash player

http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/sosyal_hizmetler1/
yasli_hizmetleri_ve_sefkatevleri_sube_mud/yaslilara_hizmet_merkezi.aspx

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER  DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YAŞLI HİZMETLERİ ve ŞEFKAT EVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YAŞLILARA HİZMET MERKEZİ’NİN İŞLEYİŞİ 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi, ev ortamında yaşlıyı desteklemek ve yaşlının toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlamak amacıyla 5 Eylül 1994 tarihinde hizmete
açılmıştır. 
Kimsesiz ve hiç geliri olmayan yaşlılara öncelikli olarak hizmet sağlamayı amaç edinen ve
Türkiye’de aynı amacı taşıyan ilk ve tek kuruluş olan Yaşlılar Hizmet Merkezi’nin hizmetlerinden sosyo-ekonomik düzeyi gözetilmeksizin Ankara’da ve Ankara’nın metropol ilçelerinde yaşayan 60 ve daha yukarı yaş grubundaki her yaşlı merkezimize üye olarak yararlanabilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Hizmet Merkezi, “Kurumsal Bakım Modeli” çerçevesinde Türkiye genelinde hizmet sağlayan huzurevlerinin hizmet sağladığı yaşlı sayısına tek başına ulaşmış durumdadır. Mayıs 2007 tarihi itibariyle toplam 13.570 kayıtlı yaşlı üyemiz merkezimizin hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yaşlılar Hizmet Merkezi’nin temel hedefi; üye olan yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, evlerinde onlara destek olmak, sağlıklı bir yaşlılık süreci geçirmelerini sağlamaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır.  

q  Sosyal Hizmetler: Merkezimizde verilen sosyal hizmetler, sosyal hizmet uzmanları tarafından yürütülmektedir.
₪      Merkezimize başvuran yaşlıların sosyal incelemesinin yapılması,
₪      Yaşlılara verilecek hizmetlerle ilgili düzenlemelerin ve organizasyonların yapılması,
₪      Yaşlılara yönelik eğitim, boş zaman uğraşları, geziler, kamplar ve sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi,
₪      Günlük 20-30 arası yeni üye kaydının yapılması.

q  Psikolojik Destek Hizmeti: Üyelerimiz, psikologlar tarafından periyodik olarak evlerinde ziyaret edilmekte ve aşağıdaki konularda psikolojik destek sağlanmaktadır.
₪      Yalnızlık duygusu ile baş etme,
₪      Stresle baş etme,
₪      Temel yaşam olayları (emeklilik, iş kaybı, yakın kaybı, doğal afetler vb.) sonrası uyum problemlerinin çözümü,
₪      İletişim çatışmaları,
₪      Aile problemleri,
₪      Sosyal destek kaynaklarının aktive edilmesi,
₪      Kendilik değeri,
₪      Uyku problemleri,
₪      Yaşlı bakımını üstlenen bireylerin tükenmişlik duygusu ile baş etmesi,
₪      Kronik fiziksel rahatsızlıkların (kanser, böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği vb.) psikolojik örüntüleri,
₪      Grup çalışmaları (talep geldiğinde ve yeterli kişi sayısı sağlandığında),
₪      Ruhsal bozukluklar için bilgilendirme, psikiyatrik tetkik-tedavi ve terapötik müdahale amacıyla yönlendirme vb.

q  Doktor ve hemşire kontrolünde sağlık hizmetleri:

₪      Periyodik sağlık hizmetleri:
 #        Periyodik olarak yaşlının doktor ve hemşire tarafından evinde ziyaret edilmesi ve rutin sağlık kontrollerinin yapılması,
#        Merkezimize gelen yaşlılarımıza gün içinde doktor ve hemşire tarafından sağlık hizmeti verilmesi,
#        Reçeteli enjeksiyon yapımı, tansiyon ölçümü, serum takılması, sanda yapılması, pansuman yapılması, ilaç kullanımının takip edilmesi, diyet danışmanlığı ve diğer hemşirelik hizmetleri,
#        Her haftanın son günü yaşlı yoğunluğu olan bir bölgede sağlık taraması yapılması (şeker düzeyinin, kolesterolün ve tansiyonun ölçülmesi, kemik taraması ve kansızlık testi vb.),

₪      Cenaze destek hizmetleri: Üye yaşlılarımızın kendileri ve birinci derecedeki yakınlarına  yönelik adli tabip ve cenaze hizmetlerinin verilmesi

₪      Check-up: Sosyal güvencesi olmayan üyeler için Belediye Hastanesinde yılda bir kez Check-up yapılması. 

q  Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri:
₪      Psiko-Sosyal Danışma: Merkezimizde çalışan psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yaşlıların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, tanımlanması, değerlendirilmesi, ilgili konularda yaşlının bilgilendirilmesi, problemin çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması (merkezimizin olanakları çerçevesinde çözümlenmesi veya ilgili kurum ve kuruluşlara yaşlının yönlendirilmesi),
₪      Kurum hizmetlerine yönelik danışma: Merkezimizin hizmetlerine yönelik danışmanlık (hizmetlerin yüz yüze veya telefon ile tanıtımı ve hizmetler ile ilgili yaşlılardan gelen geribildirimlerin değerlendirilmesi),
₪      Hukuki danışmanlık: Yaşlının karşılaştığı hukuki problemlerin çözümünde Belediye Hukuk Müşavirliği yada Baro aracılığıyla destekleyici hizmetlerin sağlanması. 

q  Refakat ve danışmanlık hizmetleri:
₪      Psiko-sosyal sorunlar için bilgilendirme ve yönlendirme,
₪      Ev ziyaretleri,
₪      Yaşlıya kitap, gazete ve dergi okunması, yaşlı ile sohbet edilmesi,
₪      Yaşlı ile birlikte gezintiye çıkılması,
₪      PTT, elektrik, su, doğal gaz vb. faturalarının takibinde ve gerekli merkezlere yatırılmasında yaşlıya yardımcı olunması (söz konusu miktar yaşlı tarafından ödenir),
₪      Yaşlının günlük alışverişine yardımcı olunması,
₪      Sanatsal etkinliklere katılan yaşlılara eşlik edilmesi,
₪      Yaşlının akraba ve dost ziyaretlerinde kendisine eşlik edilmesi.

q  Sosyal ve kültürel etkinlikler:
₪      Eğitim programları (söyleşi, toplantı ve konferansların düzenlenmesi):
₪      Yaşlılarımızın ilgi alanına ve beklentilerine uygun çeşitli konularda alanında yetkin uzmanların konuşmacı olarak katıldığı söyleşi, panel ve konferansların düzenlenmesi

₪      Kaynaştırıcı Toplantılar: Her ay eski ve yeni üyelerin tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayan toplantıların düzenlenmesi,

₪      Geri Bildirim Toplantıları: Ayda bir kez, kurum ve hizmetlerimize ile ilgili üyelerimizin duygu düşüncelerinin alındığı geribildirim toplantılarının düzenlenmesi,

₪      Konser, sinema ve tiyatro etkinlikleri: Düzenli aralıklarla Türk Sanat Müziği (TSM) ve Türk Halk Müziği (THM) konserlerinin düzenlenmesi, yaşlılarımızın sinemaya ve tiyatroya götürülmesi, merkezimiz bünyesinde TSM ve THM kurulmasına yönelik girişimlerin yapılması,

₪      Yemekler: Yılda birkaç kez çeşitli lokallerde üyelerimize yemekli toplantılar düzenlenmesi, merkezimizde ve belediyemizin çeşitli birimlerinde (örneğin, Kadınlar Lokali) çaylı pastalı eğlenceler düzenlenmesi

₪      Geziler ve piknikler: Günlük veya günübirlik Ankara içi ve çevresi ile yakın illere düzenli aralıklarla geziler düzenlenmesi ve piknik yapılması,

₪      Kamp etkinlikleri: Belirli sayıda yaşlımızın yılda bir kez tatile götürülmesi (yol, ikamet ve yemek giderleri Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır)

₪      Boş zaman uğraşları: Yaşlılarımızın boş zaman uğraşları (patch-work, takı, el sanatları, ahşap işleri, resim, heykel, fotoğrafçılık, bitki yetiştirme vb.) ile ilgili taleplerinin değerlendirilmesi ve boş zaman uğraşları ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin olanaklarından yararlanılması, kurslarla ilgili kermes ve sergilerin açılması ve yaşlılarımıza yönelik yabancı dil kurslarının açılması.

₪      Devlet büyüklerini ziyaret,

₪      Diğer sosyal faaliyetler: Merkezimiz bünyesinde eğlence, doğum günü kutlamaları, yarışmalar vb. faaliyetlere yönelik  organizasyonların yapılması.  

q  Özel Günlerin ve Haftaların Kutlanması: Özel günlerde ve haftalarda yaşlılarımıza kutlama mesajları ve kartları gönderilmesi, özel günün ve haftanın özelliğine uygun şekilde yaşlılarımızla birlikte kutlanması, konuşmalar yapılması, şiirler okunması, anıların paylaşılması, özel günlerde bir yaşlımızın temsili kişi seçilmesi (en yaşlı anne, en yaşlı öğretmen vb.), günün özelliğine göre şeker, yiyecek,  içecek ikramı vb.
Merkezimizde kutlanan günler ve haftalara örnekler: 
₪      19 Mart Dünya Yaşlılar Günü,
₪      18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası,   
₪      Resmi Bayramlar
,
#        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
#        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı,
#        30 Ağustos Zafer Bayramı,
#        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
₪      Dini bayramlar,
#        Ramazan Bayramı,
#        Kurban Bayramı,
₪      Yılbaşı
,
₪      8 Mart Dünya Kadınlar Günü,
₪      6 Mayıs Anneler Günü,
₪      Babalar Günü (haziran ayının 3. pazar günü
)
₪      13 Ekim Ankara’nın Başkent Olması,
₪      10 Kasım Atatürk’ün Ölüm Yıldönümü ve Atatürk Haftası,
₪      24 Kasım Öğretmenler Günü.

q  Ekonomik destek hizmetleri: Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu bölgelerde yalnız yaşayan ve kimsesi olmayan yaşlıların tespiti sonucunda yapılan ekonomik yardımlar,
₪      Gıda yardımı,
₪      Yakacak yardımı,
₪      Giyecek yardımı.

q  Öncelikli Hizmet Kartı: Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinden (EGO, ASKİ, Belediye Hastanesi) yararlanmak amacıyla “Öncelikli Hizmet Kartı”nın verilmesi. 

q  Yaşlı Serbest Kartı: Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımlarının sağlanması amacıyla kendilerine Yaşlı Serbest Kartı verilmesi ve yaşlıların belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları. 

q  Temizlik ve bakım hizmetleri: Evdeki günlük rutin işlerini yapmada zorlanan yaşlılara sağlanan destekleyici temizlik hizmetleri,
₪      Evin genel temizliği: Yerlerin süpürülüp silinmesi, toz alınması, camların, halıların, kapı ve çerçevelerin temizlenmesi, avize ve lambaların temizlenmesi, koltukların silinmesi, mutfağın genel temizliği, tuvalet ve banyo temizliği, balkonların yıkanması,
₪      Çamaşırların yıkanması ve ütülenmesi: Çamaşırların, perdelerin ve nevresimlerin yıkanıp ütülenmesi ve yerlerine yerleştirilmesi,
₪      Yemek yapımı ve bulaşık yıkanması: Haftada bir kez yaşlının evinde yaşlıya ve misafirlerine 3 öğün yemek yapılması ve bulaşıkların yıkanması,
₪      Bakım hizmetleri ve vücut temizliği: Bakıma muhtaç fiziksel yetersizliği olan yaşlıların beden temizliği, saç, sakal ve tırnak kesimleri ve bakımları.

q  Her türlü ev içi tamiratı:
₪      Marangozluk: Açılıp kapanmayan kapıların, pencerelerin ve kırılan mobilyaların onarılması,
₪      Elektrik tesisatı tamiratları: Sigorta, priz, elektrik düğmesi ve ampullerin onarılması ve değiştirilmesi vb.,
₪      Su tesisatı tamiratları: Conta değiştirilmesi, tıkanan boruların açılması- değiştirilmesi, bataryaların onarımı ve değiştirilmesi vb.,
₪      Boya badana işleri: Bakıma muhtaç yaşlılarımıza boya-badana hizmeti,
₪      Dışarıda yaptırılacak onarımlar: Ücreti yaşlı tarafından karşılanmak üzere evde tamiri mümkün olmayan cihaz ve eşyaların dışarıda tamir ettirilmesi.